Produktionsmarked

Selvom vi ikke har lavet udenrigshandel direkte før, men mange af vores kunders varer sendes til udlandet, så vi har en vis forståelse for udenlandske kunders kvalitetskrav.

Vores salgschef har 20 års udenrigshandelserfaring. Kender godt udenrigshandelsprocessen.